1. Przy każdej z wymienionych poniżej cech rolnictwa Stanów Zjednoczonych podano dwa określenia. Podkreśl właściwe z nich. Następnie postaw w nawiasie znak "+", jesli uważasz podaną cechę za korzystną lub znak "-" jeśli za niekorzystną.
a) wielkość poszczególnych gospodarstw rolnych: DUŻA/MAŁA (...)
b) stopień mechanizacji: WYSOKI.NISKI (...)
c) specjalizacja produkcji: WYSOKA/NISKA (...)
d) towarowość rolnictwa: WYSOKA/NISKA (...)

2. Spośród wymienionych poniżej gałęzi przemysłu podkreśl te, które zalicza się do przemysłu wysokiej technologii.

elektroniczny, hutniczy, maszynowy, lotniczy, precyzyjny, lekki, kosmiczny, elektromaszynowy.

3. Wypisz nazwy ośrodków przemysłu wysokiej technologii w Stanach Zjednoczonych. Następnie podkreśl nazwę ośrodka, który uważa się za pierwszy ośrodek high-tech na świecie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T16:06:56+01:00
Duża +
wysoka +
wysoka +
wysoka +


2 elektroniczny, lotniczy , kosmiczny

3 przyjeziorny, nadatlantycki, zagłembienie appalaskie, seatle, kalifornijski, los angeles, houston- nowy orlean i potkreśl chyba houston nowy orlean
66 4 66