Błagam pomóżcie mi z fizyką !! W was ostatnia nadzieja. Czas do czwartku, a jak nie zrobię tych zadań to po mnie ;( Pomocy !

Zad. 1
Z działa o masie 1000 kg zostaje wystrzelony pocisk o masie 0,36 kg i porusza się z szybkością 400 km/h.
a) Wyjaśnij dlaczego działo zostało odrzucone do tyłu.
b) Oblicz wartość pędu uzyskanego przez pocisk.
c) Oblicz wartość pędu uzyskanego przez działo.
d) Czym różnią się wektory pędów działa i pocisku?

Zad. 2
Narysuj wektory sił wzajemnego oddziaływania dwóch baloników naelektryzowanych jednoimiennie i różnoimiennie, umieszczonych w małej i dużej odległości od siebie.

Zd.3
Z urwiska nad doliną odpadł kamień i spadł na ziemię w ciągu trzech sekund (g = 10 m/s2). Oblicz:
a) Drogę przebytą przez kamień w ciągu pierwszej sekundy,
b) Na jakiej wysokości odpadł kamień?
c) Ile wynosiła szybkość kamienia tuż przed zderzeniem z podłożem,
d) Narysuj wykresy υ = f(t) i h = f (t)

1

Odpowiedzi

2009-12-14T23:22:06+01:00
Zad1
a) ponieważ na działo zadziałała siła odrzutu.
b)
400 km\h=1440m\s
p=0,36kg*1440m\s
p=518,4 N

c)

Symbolika
m-masa kuli
M-masa działa
Vk-prędkość kuli
Vd- prędkość działa
i reszta analogicznie

Pęd jest taki sam jak pęd kuli.
Ale ja to rozpiszę obliczenia.

Więc na początku robimy rysunek działa z kulą w środku, żadne siły nie działają na nie wiec

p0=(M+m)Vo=0

Następnie robimy obrazek i zamieszczamy na nim prędkości pędy idt.

I obliczenia do tego

0=MVd-mVk
Vd=(m*Vk)M
Vd=0,5184 m/s
p=518,4 N
d)
Wektory te różnią się zwrotem.

Zad 2
Nie wiem jak to zrobić ale ja bym to na logikę wziął. Zastanów się.

Zad 3

a)
S=(at²)\2
S=(10 m\s² * 1 s²) 2
S= 5m
b)tu podobnie
S=(at²)\2
S=(10 m\s² * 9 s²) 2
S=45m
c)Vk=gt
Vk=10 m\s² * 3 s
Vk=30 m\s
d) z tym to już sobie poradzisz :)
1 5 1