Odpowiedzi

2009-12-14T20:49:23+01:00
Oblicz pole koła :
a) o promieniu 1,2 m
b) o średnicy 3,6 dm
c) o obwodzie 4π cm

P=πr²
Ob=2πr

a)
P=1,44π

b)
P=(3,6/2)²π
P=3,24π

c)
4π=2πr
r=2
P=4π
2009-12-14T20:53:41+01:00
P=пr²

a)r=1,2m
P=п*1,2²
P=1,44п m²

b) średnica=3,6dm
r=1/2 *3,6
r=1,8dm
P=п* 1,8²
P=3,24п dm²

c)l=4пcm
l=2пr
4п=2пr /:2 :п
r=2cm
P=п*2²
P=4п cm²
2009-12-14T20:54:09+01:00
Oblicz pole koła :
a) o promieniu 1,2 m

P = πr(kwadrat) P = 3,14 * 1,2 * 1,2 = 4,5 m

b) o średnicy 3,6 dm
P = 3,14 * 1,8 *1,8 = 10,2 dm

c) o obwodzie 4π cm

Ob = 2πr
Ob = 4π r = 2

P = 3,14 *2*2
P = 12,56 cm