1.Oblicz drogę, jaką ciało poruszające się z przyspieszeniem o wartości a=2m/s do kwadratu, bez prędkości początkowej, przebywa w trzeciej sekundzie ruchu.
2.Znajdź wartość siły działającej na ciało o masie 2kg, jeżeli w ciągu czasu 10s od chwili rozpoczęcia ruchu przebyło ono drogę 100m.
3.Jaką pracę wykona siła równoległa do poziomego toru, po którym bez tarcia, przesuwa się ciało o masie 10 kg w czasie 5s?
4.Ciało wyrzucono pionowo w górę z szybkością początkową 20m/s. Na jaką wysokość wzniosło się to ciało i jaką miało szybkość w połowie wysokości.
5. Oblicz chwilową moc, jaką uzyska ciało o masie 10 kg, po czasie 5s swobodnego spadania. Opór powierza pomijamy.
6.Z nieruchomej łódki unoszącej się na wodzie obok pomostu wskakuje Maciej z prędkością 3m/s. Maciek ma masę 60kg, a łódka 100kg. Oblicz z jaką prędkością łódka zacznie odpływać od pomostu.

1

Odpowiedzi

2009-12-14T20:52:38+01:00
Zad 1
1 sekunda 2 sekunda 3 sekunda 4 sekunda
2m/s 6 m/s 10 m/s 14m/s
odp. W 3 sekundzie ciało pokona 4 m .