Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T20:54:28+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
EKOSYSTEM – fragment przyrody stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana między jej częścią żywą – biocenozą, a nieożywioną – biotopem.

Każdy w pełni rozwinięty ekosystem składa się z elementów:
* abiotycznych ( nieożywionych ),
* biotycznych ( żywych ).

Elementami abiotycznymi są:
* woda
* gleba
* gazy atmosferyczne ( tlen, azot, dwutlenek węgla )
* rzeźba terenu
* klimat
* temperatura

Tworzą one biotop czyli nieożywioną część ekosystemu.


Elementy biotyczne to wszystkie żywe organizmy ( rośliny i zwierzęta ) pozostające między sobą w różnego rodzaju zależnościach. Tworzą one biocenozę czyli ożywioną część ekosystemu.
36 4 36