A)Oblicz pole powierzchni bocznej walca otrzymanego w wyniku obrotu kwadratu o boku długości 6 wokół boku + oblicz pole całkowite i objętość

b)Przekrój osiowy walca jest kwadratem o przekątnej długości 8cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca + objętość

c)Promień i wysokość walca mają jednakową długość.Pole powierzchni bocznej wynosi 200π. Oblicz pole podstawy walca + pole całkowite i objętość

1

Odpowiedzi

2009-12-15T04:22:54+01:00