Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T10:18:20+01:00
1. Przekazanie danych osobowych za granicę może nastąpić
jedynie wtedy, gdy kraj
docelowy daje gwarancje ochrony danym osobowym na swoim terytorium przynajmniej
takie, jak obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy przesłanie danych osobowych wynika z obowiązku
nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub postanowieniami
ratyfikowanej umowy międzynarodowej.
3. Administrator danych może jednak przekazać dane osobowe za granicę, jeżeli:
1) osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody na piśmie,
2) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy administratorem danych
a osobą, której dane dotyczą, lub jest podejmowane na jej życzenie,
3) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie osoby,
której dane dotyczą, pomiędzy administratorem danych a innym podmiotem,
4) przekazanie jest niezbędne ze względu na dobro publiczne lub do wykazania
zasadności roszczeń prawnych,
5) przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą,
6) dane są ogólnie dostępne.
1 3 1