Odpowiedzi

2009-12-14T21:06:32+01:00
R=2 pierwiastek z 3 * pierwiastek z 3/2=3
r=3
ob=2 pi r
ob=2*3 pi r
ob=6 pi r
2009-12-14T21:08:42+01:00
A- dlugosc boku trojkata rownobocznego i jednoczesnie dlugosc boku szesciokota foremnego
wzor na a = 2h√3/3=2(2√3)√3/3=4*3/3=4
dlugosc boku a=4
mnozymy razy ilosc bokow czyli 6
4*6=24
obw=24
2009-12-14T21:08:52+01:00
Promień okręgu wpisanego w sześciokąt foremny jest równt 2 pierwiatki z 3. Oblicz obwód tego sześciokąta.

r = 2√3 - promień okregu wpisanego w sześciokat foremny
a - bok sześciokąta foremnego
O = ? - obwód szesciokata

1. Obliczam bok a

r = ½(a√3) - wzór na promień okręgu wpisanego w szesciokąt
r = 2√3
½(a√3) = 2√3 /*2
a√3 = 4√3 /:√3
a = 4

2. Obliczam obwód szesciokąta O
O = 6*a
O = 6*4
O = 24