Zad. 1 Zegar wskazuje godzinę 6.45. Ile razy w ciągu dwóch najbliższych godzin wskazówki tego zegara będą tworzyły kąt prosty?
a 2
b 4
c 6
d 8
zad.2.skrzela - narząd służący do oddychania w środowisku wodnym - u ryb umieszczony jest w okolicach głowy; u skorupiaków na poruszających się stale nogach lub u ich nasady. Dlaczego?
a dla zwiększenia powierzchni wymiany gazowej
b aby były stale chłodzone ruchami mięśni
c aby zwierze mogło je widzieć
d aby były stale obmywane przez wodę dotlenioną.
zad 3. każdy przyrodnik wie, że owoc to przekształcony po zapłodnieniu słupek lub jego część. dynia jest przykładem
a owocu złożonego gdzie owocem są liczne pestki
b owocu prostego gdzie owocem są liczne pestki
c owocu prostego gdzie owocem jest pomarańczowy miąższ
d owocu złożonego gdzie owocem jest pomarańczowy miąższ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T21:07:47+01:00