Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2013-07-13T15:51:05+02:00

Z treści zadania wynika że w podstawie mamy trójkaty zaś w ścianach bocznych kwadraty.

 

a = 6

h = 6

 

Pc = 2 * P (trójkąta) + 3 * P (kwadratu)

Pc = 2 * a²√3/4 + 3 * a²

Pc = 2 * 36√3/4 + 3 * 36

Pc = 18√3 + 108     --------  pole powierzchni

 

 

V = Pp * h

V = a²√3/4 * 6

V = 36√3/4 * 6

V = 216√3/4

V = 54√3   ----------  objętość graniastosłupa