1. Odczyn gleby nie może być:
a) kwaśny
b) zasadowy
c) obojętny
d) solny
2. Patrząc na preparat mikroskopowy żyły i tętnicy można wyraźnie zauważyć różnice. Który z opisów odnosi się do tętnicy?
a) światło jest mniejsze, warstwa mięśni grubsza
b) światło jest mniejsze a warstwa mięśni żyły i tętnicy jednakowa
c) światło jest większe, a warstwa mięśni grubsza
d) światło jest większe, warstwa mięśni grubsza

3. Biofagi to organizmy, które odżywiają się tkankami lub całymi organizmami. Nie należą do nich następujące organizmy:
a) wszystkożercy
b) roślinożercy
c) saprofagi
d) mięsożercy

4. . Który z podanych opisów dotyczy glukozy?
a) dwucukier składnik mleka ssaków
b) cukier prosty, powstaje w fotosyntezie
c) wielocukier, magazynowany w wątrobie
d) błonnik, składnik ściany komórkowej

5. Co dzieje się ze strawionym pokarmem, który przedostaje się do jelita cienkiego
a) zostaje wydalony na zewnątrz
b) zostaje wchłonięty przez nerki
c) zostaje wchłonięty do krwi
d) zostaje przesunięty do żołądka

6. Krokodyla można opisać następująco:
a) wąż, zmiennocieplny, drapieżca, jajorodny
b) gad, stałocieplny, wody ciepłe
c) drapieżca, gad, zmiennocieplny, jajorodny
d) stałocieplny, płaz, jajorodny, zęby jadowe

7. Zimą ptaki często stroszą pióra, aby:
a) usunąć powietrze spośród piór, bo nieruchome powietrze jest izolatorem cieplnym
b) usunąć powietrze spośród piór, bo nieruchome powietrze jest przewodnikiem cieplnym
c) uwięzić powietrze między piórami, bo nieruchome powietrze jest izolatorem cieplnym
d) uwięzić powietrze między piórami, bo nieruchome powietrze jest przewodnikiem cieplnym

8. Który zapis przedstawia wyłącznie pozytywne przykłady oddziaływania człowieka na środowisko?
a) grabienie ściółki leśnej, stosowanie pestycydów
b) odsiarczanie dymów, stosowanie katalizatorów
c) zalesianie nieużytków, wypalanie traw
d) regulacja rzek, wapnowanie gleb

9. Cząsteczka DNA zbudowana jest z:
a) jednej nici
b) dwóch nici
c) trzech nici
d) czterech nici

10. Który zestaw zawiera wyłącznie żywe tkanki roślinne?
a) zwarcica, korek, miękisz zasadniczy
b) drewno, twardzica, skórka
c) łyko, zwarcica, miękisz asymilacyjny
d) miękisz spichrzowy, drewno, skórka

11. Prawidłowa kolejność powstawania owocu to:
a) zapłodnienie, zapylenie, owoc
b) zapylenie, zalążnia przekształca się w owoc
c) zapylenie, słupek przekształca się w owoc
d) zapylenie, zapłodnienie, płatki korony obumierają, zalążnia przekształca się w owoc

12. Który z poniższych odpadów nie może być wyrzucony do pojemnika na kompost:
a) fusy od kawy i herbaty
b) skorupki jaj
c) kartony po mleku
d) obierki z warzyw

13. Odczuwane po wysiłku ból i zmęczenie mięśni to objawy na
skutek nagromadzenia się w mięśniach:
a) hemoglobiny
b) kwasu mlekowego
c) tlenu
d) dwutlenku węgla

14. Burak, rzepa i marchew mają korzenie:
a) czepne
b) spichrzowe
c) namorzynowe
d) posiadające chlorofil

15. Bór sosnowy w porównaniu z lasem mieszanym jest:
a) bogatszy florystycznie
b) mniej odporny na zimno
c) wiecznie zielony
d) zróżnicowany warstwowo

16. Do funkcji korzenia nie należy:
a) mocowanie rośliny w podłożu
b) zwabianie owadów w celu zapylania kwiatów
c) magazynowanie produktów zapasowych
d) pobór i przewodzenie wody

17. Składniki odżywcze i tlen są dostarczane do płodu za pośrednictwem:
a) błon płodowych
b) łożyska i pępowiny
c) sznura białkowego
d) owodni

20. Grube, mięsiste liście gromadzące wodę, występują u:
a) aloesu, rozchodnika i konwalii
b) rojnika, aloesu i rozchodnika
c) mniszka, konwalii i sałaty
d) prawidłowe są odp. b i c

21. Do ryb jajożyworodnych należą:
a) karpie i liny
b) gupiki i mieczyki
c) flądry i szczupaki
d) żadne z wymienionych

22. Serce zbudowane z 2 przedsionków i 2 komór występuje u:
a) węży
b) żółwi
c) krokodyli
d) jaszczurek

23 Do ssaków łożyskowych należą wszystkie niżej wymienione ssaki, oprócz:
a) wieloryba
b) konia
c) dziobaka
d) nietoperza

23. Przykładem saprobiontów nie są:
a) bakterie
b) dżdżownice
c) glony
d) grzyby pleśniowe


24. Larwa muchy i pszczoły to:
a) czerw
b) pędrak
c) gąsiennica
d) poczwarka

25. Z mięśni gładkich zbudowane są:
a) ściany jelit i serce
b) serce i naczynia krwionośne
c) ściany naczyń krwionośnych i jelit
d) mięśnie szkieletowe i ściany żołądka


2

Odpowiedzi

2009-12-14T21:53:27+01:00
1.d
2.c
3.c
4.b
5.c
6.c
7.c
8.d
9.b
10.c
11.d
12.c
13.b
14.b
15.b
16.b
17.b
20.b
21.d
22.b
23.c
23.d
24.a
25.c
2009-12-14T22:00:48+01:00
1. D
2. D
3. C
4. C
5. C
6. C
7. B NIE JESTEM PEWNA
8. B
9. B
10.A
11.D
12.C
13.B
14.B
15.C
16.B
17.B
20.C
21.NIE WIEM
22.C
23.A
23. NIE WIEM
24.D
25.C