A) 12% kwoty 30zł
b) 35% kwoty 20zł
c)150% masy 32kg
d)2,5% kwoty 1000zł
e) 12,5% kwoty 800$
f)3,3% kwoty 150 euro
g) 1,5% liczby 5
h) 0,1% liczby 220
i) 12% kwoty 50 000zł
j) 125% masy 3000 kg
k) 0,2% objętości 170 l
l) 2,1% masy 40 t

3

Odpowiedzi

2009-12-14T21:20:47+01:00
A]x-100%
30zl-12%
25zł 12x=3000 x=250
b]x-100%
20zl-35% 35%x=2000 x=57
2009-12-14T21:22:22+01:00
A)3,6zł
b)7zł
c)48kg
d)25zł
e)100$
f)4,95 euro
g)0,075
h)0,22
i)6000zł
j)3750kg
k)0,34l
l)0,84t
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T21:25:12+01:00
A) 12% kwoty 30zł 30zl*12%=3.6zl
b) 35% kwoty 20zł 20zl*35%=7zl
c)150% masy 32kg 32kg*150%= 48kg
d)2,5% kwoty 1000zł 1000zl*2.5%= 25zl
e) 12,5% kwoty 800$ 800$*12.5%=100$
f)3,3% kwoty 150 euro 150euro*3.3%=4.95euro
g) 1,5% liczby 5 5*1.5%=0.075
h) 0,1% liczby 220 220*0.1%=0.22
i) 12% kwoty 50 000zł 50000zl*12%=6000zl
j) 125% masy 3000 kg 3000kg*125%=3750kg
k) 0,2% objętości 170 l 170l*0.2%=0.34l
l) 2,1% masy 40 t 40t*2.1%=0.84