Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T21:25:21+01:00
Konstytucja marcowa
a) ustrój parlamentarno-gabinetowy wzorowany na francuskim
b) władza w rękach parlamentu, prezydent posiadał bardzo, bardzo zawężone pole działania
c) bardzo rozszerzone prawa obywatelskie
Konstytucja kwietniowa
a) ustrój autorytarny
b) władza w rękach prezydenta
c) znacznie zawężone w stosunku do marcowej, stosowano propagandę (marszałek Piłsudzki)