Odpowiedzi

2009-12-14T21:24:45+01:00
Holokaust - zagłada narodu żydowskiego
stereotyp - któtki, uproszczony, niemający potwierdzenia w faktach

Liczę na naj ;]
2009-12-14T21:25:02+01:00
Stereotyp-ogólnie uproszczony niemający potwierdzenia w faktach pogląd.
- przyjmowany jest bez dowodu
-ma charakter uogólnienia
-jest zabarwiony emocjonalnie
-składa się z uproszczeń
-odznacza się trwałoscią:)
2009-12-14T21:25:56+01:00
Holokaust - zagłada, eksterminacja - to słowa, które do dziś, wywołują w umysłach cywilizowanych ludzi, poczucie wstydu bycia człowiekiem. Jednak słowo holokaust, najczęściej utożsamiane jest z eksterminacją narodu żydowskiego. Holokaust Żydów był zespołem działań, stworzonych przez niemiecki system totalitarny zwany hitleryzmem, mający unicestwić naród żydowski. Holokaust oznacza nie tylko unicestwienie, lecz również niewyobrażalną mękę i upodlenie człowieka przez drugiego człowieka. Niemieccy faszyści nazwali to nieludzkie barbarzyństwo mianem " Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej". To niemieccy oprawcy stworzyli ten nieludzki system, którego głównym celem była powolna eliminacja z mapy świata kolejnych narodów.

Stereotyp (z greckiego stereós – stanowiący bryłę, stężały + typos – odbicie, obraz), funkcjonujący w świadomości społeczeństwa uproszczony, skrótowy i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący się do grup społecznych, osób, sytuacji, instytucji, utrwalony wielokrotnym powtarzaniem.