Zadanie polega na tym aby tak przekształcić podane odpowiedzi tak aby znaczyły to samo tak mniej więcej nie musi być tak długo napisane może być krótko bo to jest klucz odpowiedzi a ja nie chce żeby było identycznie napisane...no więc licze na to że mi pomożecie ;)Daję Naaj ;**


1.Na czym polega zdaniem autora wielkość Kochanowskiego?
Wielkość Jana Kochanowskiego według Parandowskiego polega na tym, że poeta czarnoleski swoją twórczością był najbliższy z pośród wszystkich ówczesnych pisarzy nie sfałszowanego ducha antyku.
2.Dlaczego Kochanowski nie mogł zaimponować swoją znajomością łaciny i greki?
Poeta czarnoleski nie mógłby zaimponować swoimi zdolnościami językowymi w renesansie, ponieważ łacina i greka były powszechne wśród wszystkich humanistów doby odrodzenia, dlatego też Kochanowski pisał głównie po polsku (w swoim ojczystym języku).
3.Jaką rolę odgrywają w 2 akapicie formy trypu przypuszczającego?
Formy trybu przypuszczającego zostały użyte w akapicie drugim, ponieważ autor może tylko domniemywać zachowania Kochanowskiego.
4.Wyjaśnij por.ownanie z 3 akapitu:,,słowa starożytnych poetów były dlań jak atomy"
Formy trybu przypuszczającego zostały użyte w akapicie drugim, ponieważ autor może tylko domniemywać zachowania Kochanowskiego.
5.Na czym polega zdaniem autora tajemnica Kochanowskiego?
Zdaniem Jana Parandowskiego tajemnica czarnoleskiego mistrza polega na tym, że nie wiemy w jaki sposób Kochanowski obcym słowom nadał głos własnego serca, wlał w nie całego siebie i sprawił, że budzą one do dziś szacunek i podziw czytelników, nie tylko w Polsce czy w europie ale na całym świecie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T23:28:06+01:00
1. Według Parandowskiego wielkośc Kochanowskiego polegała na tym, że praca mistrza z Czarnolasu była najbardziej z wszystkich twórców tamtejszej epoki zbliżona do poezji antyku.
2.Kochanowski pisał w języku ojczystym,a łacina i greka była używa w renesanie przez pisarzy.
3.W drugim akapicie tryb przypuszczający został użyty dlatego, że poeta może snuć pomysły co do postępowania Kochanowskiego.
4.Nie napisałaś odp;p
5.Tajemniczość Kochanowskiego według autora polega na tym, że w niewiadomy dla nas sposób mistrz Czarnolasu obcym słowom przekazał głos swojego serca, wlał w nie całego siebie i sprawił, że wywołują one do dnia dzisiejszego poszanowanie i fascynację odbiorców na całym świecie.
5 4 5