zredaguj wyrazy podobne:
1. -2-2a +3
2. 2a-3b+3a-2b
3.2y-6y+4x-2x
4.2x+3-6x-10
5.-x+2x+(-6)+x-4
6. 2ab-6-ab-(-3)
7.3x²-2y²-6x²-2y²
8. 3,5b-2,4c-0,6c-0,5b
9.3x²-2x+1+x-4x²-2
10.2m²+3mn-n+mn+3n-m²chociaz jak najwiecej tyle co jestescie pewni ze dobrze

3

Odpowiedzi

2009-12-14T21:35:59+01:00
Po pierwsze zredukuj a nie zredaguj

1. -2-2a +3=-2a+1
2. 2a-3b+3a-2b=5a-5b
3.2y-6y+4x-2x=2x-4y
4.2x+3-6x-10=-4x-7
5.-x+2x+(-6)+x-4=2x-10
6. 2ab-6-ab-(-3)=ab-3
7.3x²-2y²-6x²-2y²=-3x²-4y²
2009-12-14T21:37:17+01:00
-2a +1
5a -5b
-4y +2x
-4x -7
2x +2
ab -3
-3xdo kwadratu -4y do kwadratu
3b - 3c
-x do kwadratu -x -1
m do kwadratu +4mn -2n
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T21:36:33+01:00
1) -2-2a+3=1-2a
2)2a-3b+3a-2b=5a-5b
3)2y-6y+4x-2x=-4y+2x
4)2x+3-6x-10=-4x-7
5.-x+2x+(-6)+x-4=2x-10
6. 2ab-6-ab-(-3)=ab-3
7.3x²-2y²-6x²-2y²=-3x²-4y²
8. 3,5b-2,4c-0,6c-0,5b=3b-3c
9.3x²-2x+1+x-4x²-2=-x²-1-x
10.2m²+3mn-n+mn+3n-m²=m²+4mn+2n