Odpowiedzi

  • TiS
  • Początkujący
2010-08-23T10:59:12+02:00

św. Jadwiga.

Dokonania:
· z jej polecenia dokonano tłumaczenia na polski Biblii i dzieł religijnych,
· niedługo przed śmiercią Jadwiga pomogła w odnowieniu uczelni krakowskiej – na ten cel przeznaczyła swoją biżuterie i królewskie kosztowności,
· przez swój ślub z Jagiełłą doprowadziła do chrystianizacji Litwy,
· za jej wstawiennictwem u papieża powstała diecezja w Wilnie,
· fundowała kapłanom naczynia i szaty liturgiczne,
· zakładała szpitale, pomagała chorym i biednym,
· wielokrotnie broniła chłopów w sporach z magnaterią polską i z samym królem.

· dzięki niej na krakowskim uniwersytecie powstał Wydział Teologiczny,
· wielokrotnie zażegnywała konflikt z zakonem krzyżackim.

 

św. Wojciech -

Jakiś czas bywał Wojciech na Węgrzech, gdzie ochrzcił przyszłego króla Stefana I. Bywał na dworze cesarza niemieckiego Ottona III, którego był spowiednikiem, powiernikiem i doradcą. W czasie długich pobytów za granicą dał się poznać elitom ówczesnego chrześcijaństwa zachodniego jako człowiek wyjątkowej świętości. Młody cesarz Otton III, jak i papież Sylwester II mieli dla niego najwyższe uznanie.

 

bł. Antoni Świadek- W latach 1937-1939 prowadził działalność duszpasterską oraz doprowadził do budowy plebanii przy kościele. Podczas okupacji nie poddał się nakazom władz hitlerowskich, aby wszystkie obrzędy liturgiczne sprawować w języku niemieckim, nawet indywidualną spowiedź wiernych. Ks. Antoni znany był w całej Bydgoszczy ze swojej bezkompromisowej postawy wobec okupantów.

Bł. Antoni beatyfikowany został 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez papieża Jana Pawła II i należy do grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.

 

sw. Kinga
Zgodnie z legendą sprowadziła do Polski sól. Dowodem miał być pierścień wrzucony przez nią do szybu kopalni na Węgrzech i znaleziony w pierwszej bryle soli wydobytej w Bochni. Przyjmuje się, że Kinga faktycznie doprowadziła do uruchomienia pierwszego szybu solnego w Polsce – zrobili to sprowadzeni przez nią węgierscy górnicy.