Pływak płynie zwrócony stale prostopadle do nurtu rzeki z prędkością 0.5m\s.
Prędkość nurtu rzeki względem układu odniesienia związanego z lądem wynosi 0.65m\s. Z jaką prędkością względem układu związanego z lądem porusza się pływak?

1

Odpowiedzi

2009-12-15T09:04:01+01:00
Z twierdzenia Pitagorasa:
v² = 0,5² + 0,65² = 0,6725
v = 0,82 m/s