Odpowiedzi

2009-09-09T17:28:09+02:00
Wnętrze Ziemi badamy za pomocą:
· odwiertów – najgłębszy znajduje się w Rosji na Półwyspie Kolskim i ma 13 km głębokości,
· badania prędkości rozchodzenia fal sejsmicznych – fale te szybciej rozchodzą się
w ośrodkach o dużej gęstości a wolniej w ośrodkach o małej gęstości. Znając gęstość skał występujących na powierzchni Ziemi i prędkość rozchodzenia się fal sejsmicznych możemy wnioskować o rodzajach skał budujących wnętrze Ziemi,
· analizy skał wydostających się z wulkanu w czasie erupcji,
· analizy meteorytów – są to ciała, które powstały w tym samym czasie, co tworzyła się Ziemia. Ich analiza pozwoli wnioskować na temat budowy jądra Ziemi.
70 4 70
2009-09-09T18:04:38+02:00
- geofizyczne (badanie fal sejsmicznych)
- wiercenia
- produkty wybuchów wulkanów
- skład chemiczny i właściwości fizyczne meteorytów
31 2 31
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-09T18:07:29+02:00
-wiercą dziury w ziemi
-badają magmę z wulkanów
-badają skały wulkaniczne
-badają ruchy sejsmiczne
52 3 52