Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T21:56:57+01:00
1. Jakie zmiany ustrojowe wprowadziła konstytucja kwietniowa?
- wprowadziła system rządów autorytarnych, powierzała większość władzy prezydentowi ( tworzona pod marszałka Józefa Piłsudzkiego) z parlamentarno-gabinetowego
2.Czym charakteryzują się systemy totalitarne?
- charakteryzują się rządami dyktatorskimi, władza skupiona jest w rękach jednostki, ma miejsce propaganda oraz terror; w państwie istnieje jedna, masowa monopartia; jest to system rządu dążący do całkowitej władzy nad społeczeństwem