Przetłumaczyc na język Polski.
1. Wunderkind, in Salzburg geboren, komponierte viele Musikwerke, z.B. die Oper "Die Zauberlöte" oder sie Serenade "Eine kleine Nachtmusik".

2. Architekt, bekannt durch seine bunten Häuser und Fabriken. Ein Haus in Wien ( nach ihm benannt ) ist eine Attraktion für Touristen.

3. Komponist, Pianist und Dirigent, in Deutschland geboren, lebte und arbeite aber in Wien, bekannt durch 9 Synfonien, u.a. die berümte Neunte Sinfonie mit der Musik für die "Ode an die Freund"

4. Komponist, "König der Walzer", lebte in Wien, komponierte 479 Walzer und viele Operetten.

5. Maler und Graphiker. Bekannte Porträts: "Der Kuss"

Przykro że tak mało punktów, ale dosyc łatwe ... (dla siostry)

3

Odpowiedzi

2009-09-09T17:42:53+02:00
1.Cudowne dziecko urodzone w Salzburgu, komponował wiele utworów muzycznych, np: opera "Die Zauberlöte"(prawdopodobnie "uroki lutu") lub serenadę "Mała Muzyka Nocna"

2. Architekt, znany dzięki jego kolorowym domom i fabrykom. Atrakcja dla turystów jest dom (przez niego nazwany) w Wiedniu.

3. Kompozytor, pianista i dyrygent, urodzony w Niemczech, żył i pracował w Wiedniu, Znany dzięki 9 symfonii, a także dzięki 9 symfonii z muzyką dla "Oda przy przyjacielu"

4.Kompozytor "król walców", żył w Wiedniu, skomponował 479 walców i wiele operetek.

5. Malarz i grafik. Znane portrety: "pocałunek".

Mam nadzieję, że pomogłem.
Proszę sprawdzić jedna nazwę własną w pierwszym podpunkcie.
Pozdrawiam :)
1 5 1
2009-09-09T18:31:46+02:00

1. Cudowne dziecko, urodził się w Salzburgu, autor wielu utworów muzycznych, takich jak Opera "Zauberlöte" lub serenada "Eine kleine Nachtmusik".

2. Architekt, znany z kolorowych domów i fabryk. Dom w Wiedniu (po nim) jest atrakcją dla turystów.

3. Kompozytor, pianista i dyrygent, urodzony w Niemczech, ale mieszkał i pracował w Wiedniu, znany z 9 symfonii, itp. Znany IX Symfonii z muzyką do "Ody do przyjaciela

4. Kompozytor, "króla walca", mieszka w Wiedniu, który skomponował wiele walców i operetek (479).

5. Malarz i grafik. Znane portrety: "Pocałunek"

1 4 1
2009-09-09T18:51:55+02:00
1. Cudowne dziecko urodzony w Salzburgu, skomponował wiele muzycznych dzieł np. operę "Czarodziejski flet" albo serenadę "Eine kleine Nachtmusik" (mała nocna muzyka) (Mozart)
2. Architekt, znany przez swoje kolorowe domy i fabryki. Dom w Wiedniu (nazwany jego imieniem) jest atrakcją turystów. (Hundertwasser)
3. Kompozytor, pianista i dyrygent urodzony w Niemczech, żył i pracował w Wiedniu, znany przez 9 Symfonii m.in.znana dziewiąta Symfonia z muzyką do "Ody do radości. (Beethoven)
4. Kompozytor, "król walca" żył w Wiedniu, skomponował 479 walców i wiele operetek. (Strauss)
5.Malarz i grafik. Znane portrety: "Pocałunek"
1 5 1