Zad 1.
Najwieksza wartoscia funkcji kwadratowej f(x) = -2(x+3) do kwadratu -4 jest:
a) 3 b) -2 c) -4 d) 4

Zad. 2.
Rozwiąż nierówność 3x do kwadratu > 8x+3

Zad. 3.
Wyznacz wartosc najwieksza i najmniejsza funkcji kwadratowej f(x)= 2x do kwadratu - 5x +3 w przedziale <-1,2>

1

Odpowiedzi