Wózek o masie 5kg poruszał się z prędkością 3m\s. W wózek rzucono kulą z plasteliny, która miała prędkośc o zwrocie przeciwnym do wózka. Kula przylepiła się do wózka. Po zderzeniu prędkość wózka zmalała do połowy wartości początkowej. Jaką prędkość miała kula z plasteliny przed zderzeniem,jeżeli jej masa wynosi 0.5kg

1

Odpowiedzi

2009-12-14T23:25:49+01:00
Dane:
m1 (masa wózka) = 5kg
m2 (masa kulki) = 0,5kg
v1 (prędkość wózka) = 3m/s
v3 = 0,5* v1 = 1,5m/s

Szukane:
v2 (prędkość kulki) = ?


Korzystamy z zasady zachowania pędu
pp=pk
Pęd początkowy pp=m1v1 - m2v2
Pęd koncowy (zakładamy, że kulka przykleiła się do wózka)
pk=(m1+m2)*v3

m1v1+m2v2=(m1+m2)v3
v2 = (m1+m2)v3-m1v1/m2
v2 = (5kg+0,5kg)* 1,5m/s - 5kg * 3m/s /0,5kg = 7,5kgm/s + 0,75kgm/s - 15kgm/s /0,5kg = -6,75kgm/s /0,5kg = - 13,5m/s

Kulka plasteliny poruszała się z prędkością równą 13,5 m/s (prędkość kulki miała zwrot przeciwny do wózka).