Wózek z piaskiem o masie 9kg toczy się z prędkością 1m\s po poziomej powierzchni bez tarcia.Naprzeciw wózka toczy się kula o masie 1.5kg z prędkością poziomą 5m\s i po zderzeniu z wózkiem grzęźnie w piasku. Z jaką prędkością i w którą stronę będzie sie poruszal wózek z kulą?

1

Odpowiedzi

2009-12-14T21:59:23+01:00
Dane:
v_w = 1 m/s
v_k = 5 m/s
m_w = 9 kg
m_k = 9 kg

szukane:
v = ?

z zasady zachowania pędu, suma pędów przed zderzeniem jest równa pędowi po zderzeniu:

v_w * m_w - v_k * m_k = v * (m_k + m_w)
1 m/s * 9 kg - 5 m/s * 9 kg = v * (9 kg + 9 kg)
9 m/s * kg - 45 m/s * kg = v * 18 kg
-36 m/s * kg = v * 18 kg
v = -2 m/s

Ponieważ v wyszła ujemna to zwrot wektora prędkości układu po zderzeniu jest przeciwny do wektora prędkości wózka przed zderzeniem. Czyli układ porusza się w przeciwną stronę do ruchu wózka.