Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T22:02:13+01:00
1. Kwasu siarkowego z siarczkiem sodu.
H₂SO₄ + Na₂S → Na₂SO₄ + H₂S

2. Kwasu fosforowego z siarczkiem wapnia.
2H₃PO₄ + 3CaS→ Ca₃(PO₄)₂ + 3H₂S

zad.2
Reakcja kwasu solnego z węglanem sodu.
2HCl + Na₂CO₃→ H₂CO₃ +2 NaCl

2. Reakcja kwasu siarkowego z węglanem magnezu.

H₂SO₄ + MgCO₃ → H₂CO₃ + MgSO₄
2 5 2