1 . Pole podstawy graniastosłupa jest równo 20 cm ^2 , a pole każdej z czterech ścian bocznych jest równe 15 cm ^ 2. Jakie jest pole powierzchni tego graniastosłupa ?

2 . Podstawą graniastosłupa jest kwadrat o boku 5 cm . Wysokość graniastosłupa jest równa 6 cm . Jakie jest pole powierzchni tego graniastosłupa ?

3 . Podstawą graniastosłupa jest trapez równoramienny, jak na rysunku . Wysokość graniastosłupa jest równa 8 cm . Jakie jest pole powierzchni bocznej ?

To tak na górze 7 cm , z prawej str . 5 cm , na dole 13 cm a wysokość 4 cm .

4 . Podstawa graniastosłupa ma pole 40 cm ^ 2 , a jego wysokość jest równa 5 cm . Jaka jest objętość graniastosłupa ?

5 . Podstawą graniastosłupa jest romb o przekątnych 4 cm i 7 cm . Wysokość graniastosłupa jest równa 10 cm . Jaka jest objętość tego graniastosłupa ?

Potrzebuje oblicznia , wiecie typu : V = Pp * Pb czy coś tam .

1

Odpowiedzi

2009-12-14T22:48:32+01:00
1-
2x 20=40
40 + 4x 15=100
2-
5x5=25
5x6=30
25x2+30x4=170
3-
7x8x2=116
5x8=40
13x8=104

Pb=2601 5 1