Odpowiedzi

2009-12-14T22:12:23+01:00
Panowanie Jana III Sobieskiego (1674-1696)

Działania wojenne i polityka zagraniczna:

- 1675 Układ Sobieskiego z Francją w Jaworowie

- 1676 Bitwa i układ pod Żórawnem: zahamowanie ekspansji tureckiej na Ukrainę

- 1675-79 Projekty odzyskania Prus Książęcych przy poparciu Francji; zmiana orientacji Ludwika XIV i upadek planu (1679)

- 1676 Układ Sobieskiego ze Szwecją w Crdańsku

- 1683 Przymierze Rzeczypospolitej zaczepno-odporne z Austrią; zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem

- 1684 Utworzenie Ligi Świętej przeciwko Turcji, z udziałem Polski, Austrii, Wenecji i Papiestwa

- 1686 Tak zwany pokój Grzymułtowskiego z Rosją: potwierdzenie rozejmu andruszowskiego; zagwarantowanie wolności wyznania prawosławnym w Rzeczypospolitej i opieki nad nimi Rosji

- 1686-91 Wyprawy Jana Sobieskiego do Mołdawii Sprawy wewnętrzno-polityczne:

- 1677-79 Reformatorskie próby dworu na sejmach 1677 i 1678-79

- 1685-87 Koncepcje i działania opozycji antyregalistycznej na sejmach 1685 i 1687
3 5 3