Powierzchnia wyspy A jest równa około 23,57 x10`7 km`2 a powierzchnia wyspy B około 27x10`5 km`2. oblicz o ile kilometrów kwadratowych powierzchnia wyspy A jest wieksza od powierzchni wyspy B . wynik podaj w notacji wykładniczej.

` ->do potegi...
x -> razy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T22:11:17+01:00
23,75*10⁷=235700000
27*10⁵=2700000

235700000-2700000=233000000=2,33*10⁸