Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T22:19:54+01:00
A)
ms=2kg=2000g
mr= 2kg + 14kg = 2000g + 14000g = 16000g

Cp= ms/mr*100%

Cp=2000g/16000g*100%
Cp=12,5%

b) 12,5g=1,25dag

1,25dags---10dagr
xdags---30dagr

xdag=30*1,25/10
xdag=3,75dag

I tylko dać odpowiedzi do każdego z podpunktu:)

c) 15% to oznacza że 15gsubstancji znajduje się w 100g roztworu czyli:

15gs---100gr
20gs---xgr

xgr=20g*100g/15
xg= 133,(3) = 133,3g
22 4 22
2009-12-14T22:23:29+01:00
Cp - stężenie procentowe
ms - masa substancji rozpuszczonej
mr - masa roztworu
mw - masa wody
Cp = ms / mr * 100%
mr = ms + mw
a)
ms = 2kg
mw = 14kg
mr = 2+14 = 16kg
Cp = ms / (ms + mw) * 100%
Cp = 2 / ( 2 + 14 ) * 100%
Cp = 2 / 16 * 100%
Cp = 1/8 * 100%
Cp = 12,5%
Odp. Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 12,5%.

b)
Cp = 9%
mr = 30dag
ms = ?
Cp = ms / mr * 100% | / 100% * mr
9% / 100% * 30 = ms
ms = 27 / 10 = 2,7 dag
Odp. W 30 dag roztworu 9-procentowego znajduje się 2,7 dag cukru.

c)
ms = 20g
Cp = 15%
mr = ?
Cp = ms / mr * 100% | * mr / Cp
mr = ms / Cp * 100%
mr = 20 / 15% * 100%
mr = 400 / 3
mr = 133,(3) g
Odp: Masa 15-procentowego roztworu w którym rozpuszczono 20g cukru wynosi 133,(3) g.


2 1 2