Odpowiedzi

2009-12-14T22:35:29+01:00
X + y + z = 128
x + z = 88
y + z = 92

x = 88 - z
y = 92 - z

88 - z + 92 - z + z = 128
180 - z = 128
-z = -52
z = 52

x = 88 - 52 = 36
y = 92 - 52 = 40

x - 1 dzien
y - 2 dzien
z - 3 dzien
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T22:43:02+01:00
X- pierwszy dzien
y - drugi dizen
z - trzeci dzien
x+y+z=128
x+z=88 x=88-z
y+z=92

88-z+y+z=128 y=128-88 y=40
x+z=88
40+z=92 z=52

y=40
z=52
x+52=88 x=36
odp: Pierwszego dnia rozdał 36 drugiego 40 trzeciego 52.



2009-12-14T22:43:06+01:00
X - pierwszy dzień
y - drugi dzień
z - trzeci dzień

x+z = 88 (Pierwszego i trzeciego dnia rozdal 88 prezentow)
y+z = 92 (Drugiego i trzeciego dnia rozdał 92 prezenty)
x+y+z = 128 (miał do rozdania 128 prezentow w ciagu trzech dni)

z = 88-x
y = 92 - z
x = 128 - y - z

(podstawiam dane za x do równania x+z = 88)
128-y-z+z = 88
128-y = 88
-y = 88-128 = -40
y = 40

(podstawiam wyliczone y do równania y+z = 92)
40+z = 92
z = 92 - 40
z = 52

(podstawiam wyliczone z do równania x+z = 88)
x+52 = 88
x = 88-52
x = 36

Sprawdzamy
x+y+z = 128
36 + 40 + 52 = 128

Pierwszego dnia rozdał 36 przezentów, drugiego 40, a trzeciego 52.