Odpowiedzi

2009-12-14T22:13:24+01:00
Słowo "Targowica" stało się symbolem zdrady narodowej, ponieważ w miejscowości o tej nazwie przywódcy magnackiego obozu republikanów zawiązali konfederację z Rosją. Ich celem było przywrócenie starego ustroju Rzeczypospolitej i przeciwstawienie się konstytucji 3 maja. Jej zawiązanie posłużyło Rosji, jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej.
Targowica jest więc miejscem zdrady narodowej.
18 4 18