A)Gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 124 osoby/1km².Ile srednio żyje Polaków na 1ha powierzchni kraju?
b)Plony Buraków cukrowych w Polsce w 1998 eoku wyniosły 350q/ha.Ile kilogramów buraków cukrowych zbierało się zatem z 1 ara pola? (1 q = 100kg).

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T22:29:22+01:00
A)Gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 124 osoby/1km².Ile średnio żyje Polaków na 1ha powierzchni kraju?
1 km² = 100 ha
czyli 124 : 100 = 1,24
Odp. W Polsce żyje 1,24 osoby/1 ha

b)Plony Buraków cukrowych w Polsce w 1998 roku wyniosły 350q/ha. Ile kilogramów buraków cukrowych zbierało się zatem z 1 ara pola? (1 q = 100kg)
1q = 100 kg, czyli 350q = 35000 kg

1 ha = 100 a
czyli 35000 kg : 100 = 350 kg/a
Odp. Z 1 ara zebrano 350 kg buraków cukrowych

16 3 16
2009-12-14T22:30:55+01:00
A) 1km2= 100 ha

124 os. : 100 = 1,24 os. na 1 ha

b)1q=100kg

350q/ha = 35000kg/ha

1ha = 100 a

35000 : 100 = 350 kg /a
4 2 4