Odpowiedzi

2009-12-15T00:49:20+01:00
R1 = 1 cm
r2 = 5 cm
Okręgi współśrodkowe o promieniach r1 oraz r2.
A punkt leżący na jednym z tych okręgów.
Rysujemy okrąg przechodzący przez A i styczny do oby tych
okręgów.
r3 - promień okręgu stycznego
mamy r1 + 2r3 = r2
1cm + 2r3 = 5cm
2r2 = 5cm - 1 cm = 4 cm
r2 = 4cm :2 = 2 cm.
Odp.Promień okręgu stycznego przechodzącego przez punkt A
jest równy 2 cm.