Zad1
Podkreśl słowa zastąp w następnym zdaniu zaimki. Uzupełnij notatkę w ramce.

Od początku [piętnastego] wieku datujemy epokę wielkich odkryć geograficznych. W............ stuleciu zbadano zachodnie wybrzeża Afryki, przetarto szlaki handlowe do Indii, Chin, wysp Indonezji.
Bartolomeu Diaz bu pierwszym żeglarzem, który opłyną [Przylądek] Dobrej Nadziei. Przed ........... opuszczeniem postawił na .................. krzyż na pamiątkę tego wydarzenia.
Vasco da Gama jako pierwszy Europejczyk dotarł drogę morską [do Indii]. Podróż trwała [dwa] lata. .............. czasu zajeła mu wyprawa, która otworzyła drogę morską na Wschód. Krzysztof Kolumb też chciał............. dopłynąć.Wpisane zaimki pełnią funkcję ..................................................................................................................

Znaczenie zaimków domyślamy się z ....................................................................................................................

Dzięki zaimkom możemy uniknąć .....................................................................................................................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T22:49:09+01:00
Od początku piętnastego wieku datujemy epokę wielkich odkryć geograficznych. W tym stuleciu zbadano zachodnie wybrzeża Afryki, przetarto szlaki handlowe do Indii, Chin, wyps Indonezji. Bartoloemu Diaz był pierwszym żeglarzem, który opłyną Przylądek Dobrej Nadziei. Przed jego opuszczeniem postawił na nim krzyż na pamiatkę tego wydarzenia. Vasco da gama jako pierwszy Europejczyk dotarł drogą morska do Indii. Podróż trawała dwa lata. tyle czasu zajęła mu wyprawa, która otworzyła drogę morską na Wschód. Krzysztof Kolumb też chiał tam dopłynąć.

Wpisane zaimki pełnią funkcje w zdaniu rzeczowników, liczbników, przymiotników lub przysłówków - zastępuja je.

Znaczenia zaimków domyślamy się z ontekstu wypowiedzi.

Dzięki zaimkom możemy uniknąć powtórzeń lub zbyt dłuzszej wypowiedzi.

Dostałam z tej klasówki :5 . Dasz naj. ?
25 4 25
2009-12-14T22:51:01+01:00
- w tym stuleciu...
- przed jego opuszczeniem postawił na nim krzyż na pamiątkę tego wydarzenia.
- tyle czasu zajęła mu wyprawa...
- Krzysztof Kolumb też chciał ją opłynąć.

Wpisane zaimki pełnią funkcję zatępstwa rzeczownika (np. ja), przymiotnika (np. mój), przysłówka (np. tam) lub liczebnika (np. tyle).

Znaczenia zaimków domyślamy się z tego którą część mowy on zastępuje. Zaimek wskazuje osoby, przedmioty, itd. bez dokładnego ich nazywania.

Dzięki zaimkom możemy uniknąć powtórzeń części mowy użytej w zdaniu, opowiadaniu, opisie.
10 3 10