1. Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne.
a) (3x+2)(3x-2)+2x²=
b) (-5a-7)(3a+b)+a²-b=
c) (-8a-4)(-3a-9)-11a+a²=

2. Jeżeli od kwadratu pewnej liczby odejmiemy kwadrat różnicy tej liczby i liczby 3, to otrzymamy 33. Jaka to liczba?
a) Zapisz równanie opisujące w zadaniu. ...............................
b) Rozwiąż zapisane zadanie.
c) Sprawdź, czy otrzymana liczba spełnia warunki zadania.

2

Odpowiedzi

2009-12-14T22:54:43+01:00
1
a. =9x²-6x+6x-4+2x²=11x²-4
b.=-15a²-5ab-21a-7b+a²-b=-14a²-5ab-21a-8b
c.24a²+72a+12a+36-11a+a²=25a²+73a+36
2009-12-14T23:06:25+01:00
A)9x²-6x+6x-4+2x²=11x²-4
b) -15a²-5ab-21a-7b +a² -b =-14a²-5ab-21a -8b
c)24a²+72a +12a+36-11a+a²=25a²+73a+36
2

x² - (x-3)²=33
x²-(x-3)(x-3)=33
x²-(x² -6x+9)=33
x²-x²+6x-9=33
6x=42
x=7

7²-(7-3)²=49-4²=49-16=33