Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-14T22:46:49+01:00
Reformy Oktawiana Augusta:
*usunął Zgromadzenie Ludowe
*ograniczył władzę senatu
*pozostawił tylko niektóre urzędy (w tym np.konsula)
*uznał się za najwyższego kapłana (kult boski władców Imperium)
*wprowadził ścisłą kontrolę na namiestnikami prowincji
*zreformował wojsko (służba od 16 do 24 roku życia, po zakończeniu służby *duży przydział ziemi; wojsko liczylo 300tys. żołnierzy)

Trajan:
Za jego panowania cesarstwo rzymskie miało największy zasięg terytorialny, Trajan rozszerzył je o Arabię (106), Dację (107), Armenię (114), tereny nad Eufratem i Tygrysem (prowincje Mezopotamia i Asyria 116). Na zdobytych ziemiach wznosił forty i umacniał fortyfikacje przygraniczne. Rzadko przebywał w Rzymie, sprawując bezpośrednie dowództwo nad wyprawami wojennymi.

Otoczył opieką prowincje (rozszerzenie sieci dróg, budowa nowych akweduktów i zbiorników wody, zakładanie nowych miast). Zakazał prześladowania chrześcijan. Pozyskiwał lud hojnością (zasiłki pieniężne, organizacja igrzysk, rozwinięcie systemu alimentacji wprowadzonego przez Nerwę). Dzięki złotu i bogactwom zdobytym w Dacji udało mu się przezwyciężyć kryzys państwa i podjąć konieczne inwestycje (rozbudowa portów w Ostii, Ankonie i Centumcellae).
13 4 13