1. W trójkącie prostokątnym dłuższa przyprostokątna ma 7 cm, a kąt ostry 30°Oblicz długość pozostałych boków tego trójkąta.

2.oblicz pole rombu, w którym:
a) krótsza przekątna ma długość 12 cm, a kąt ostry wynosi 60°
b) dłuższa przekątna ma długość 16,5 cm, a kąt rozwarty wynosi 120°

3. W trapezie prostokątnym jeden z mątów ma 45°, a dłuższa podstawa jest trzy razy dłuższa od krótszej. Oblicz pole i obwód tego trapezu, jeżeli krótsza podstawa ma 6cm długości.

4. W trapezie równoramiennym wysokość i krótsza przekątna mają tę samą długość 8cm, a kąt ostry tego trapezu ma miarę 60°. Oblicz pole i obwód.

5.Krawędż podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma dł. 12 cm, a przekątna ściany bocznej 20cm. Onlicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa.

6. Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach 12 i 16 cm. Wszystkie krawędzie boczne są równej długości i mają po 2,5 dm. Oblicz objętość i pole powierzchni ostrosłupa.

7. Podstawą graniastosłupa prostego jest romb, w którym kąt ostry ma miarę 30°, wysokość 30 cm. oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa, wiedząc, że wysokość raniastosłupa stanowi 60% długości krawędzi podstawy,

8.W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym krawędż podstawy a= 18 cm, a kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do krawędzi podstawy 30°. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa.

9. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45°, a dł. przekątnej podstawy wynosi 48 cm. Oblicz pole powierzchni całkowieej i objętość tego graniastosłupa.

PROSZĘ O POMOC!!! POTRZEBUJĘ TO NA ŚRODĘ!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-14T23:04:39+01:00
Zad1
a=7[cm], alfa=30[stopni]
sinalfa=a/c, to, c=a/sin30, sin30=0,5 to ,
c=7/0,5=14[cm],
cos30=b/c , to b=cx cos30, cos30=pierwiastek z 3/2
b=14 x pierwiastek z 3/2.
a=7[cm], b=7pierwiastków z 3, c=14[cm]