Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T00:12:11+01:00
A)
P=a×h
a=2+4=6
b²=2²+(2√2)²
b²=4+8
b²=12
b=2√3
P=6×2√2
P=12√2 cm²
O=2×6+2×2√3
O=12+4√3 cm
B)
P=1/2×√5×√2
P=√10/2 cm²
O=4a
a²=2/4 +5/4
a²=7/4
a=√7/2
O=4×√7/2
O=2√7
C)
P=1/2(5+8)×c
P=1/2×26√3
P=13√3 cm²
O=8+5+2√3+x
x²=3²+(2√3)²
x²= 21
x=√21
O=13+√21+2√3
1 1 1