Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T01:33:28+01:00
Albrecht Hohenzollern

a) był ostatnim wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, pierwszym księciem Pruskim.

b) w 1511 roku został wybrany na wielkiego mistrza i prowadził walkę o uniezależnienie zakonu od Polski

c) w Krakowie złożył hołd lenny Królowi Zygmuntowi I Staremu wydając zgodę na wcielenie lenna do Polski po śmierci wszystkich, którzy byli uprawnieni do dziedziczenia.

d) osiągnięcia :

- przeprowadzenie reformy administracji
- założenie Uniwersytetu w Królewcu w roku 1544
- założenie dwóch bibliotek

Jan Zamojski

a). Jan Zamojski był założycielem Zamojścia.

b) po śmierci Zygmunta Augusta zajął się poważnie polityką, a w związku z jego negatywnym nastawieniem w stosunku do wyboru przedstawiciela dynastii Habsburgów na polskiego króla zyskał poparcie u szlachty.

c) posiadał dwa zaszczytne tytuły:

- Kanclerz Wielki Koronny - polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa

- Hetman Wielki Koronny - wódz wojsk, tytuł nadany w zwiazku z wieloma sukcesami militarnymi

d) w 1595 roku ufundował Akademię Zamojską

e) jest patronem 34 Brygady Kawalerii Pancernej (Żagań)

Zygmunt I Stary

a) był Królem Polski i Wielkim Księciem Litewskim

b) w 1506 roku został wyniesiony na tron litewski i polski

c) zakończył konflikt polsko - krzyżacki

d) w roku 1525 książę Albrecht Hohezollern złożył mu hołd lenny

e) w roku 1526 włączył Mazowsze do Korony

f) doprowadził do rozbicia antypolskiego sojuszu państw habsburskich i Skandynawskich

g) zreformował system monetarny

h) oddłużył skarb państwa i uporządkował gospodarkę celną

i) dzięki królowi Zygmuntowi I Staremu i królowej Bonie, do Polski zawitał Renesans.

j) przebudował Wawel i wzniósł Kaplicę Zygmuntowską
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T02:08:52+01:00
Albrecht Hohenzollern - ur. 17 maja 1490 zm. 20 marca 1568 Był ostatnim Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego w latach 1511-1525. 10 kwietnia 1525 złożył hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi Staremu (którego był siostrzeńcem - ciekawostka) w Krakowie (hołd pruski) i od tego czasu, aż do śmierci w 1568 r. sprawował władzę książęcą w dawnym państwie zakonnym przemianowanym na Prusy Książęce.
tak swoją drogą kilku ich było ale myślę, że o tego chodziło.Jan Zamojski - (ur. 1542, zm. 1605) – polski szlachcic, magnat, hetman wielki koronny. Generalny starosta krakowski w latach 1580-1585. Doradca króla Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego. Główny przeciwnik sukcesora po Batorym, Zygmunta III Wazy. W 1580 r. założył miasto Zamość. W latach 1600-1601 brał udział w wojnie przeciwko najazdowi szwedzkiemu. Był jednym z najbogatszych i najpotężniejszych ludzi w kraju.


Zygmunt I Stary - (ur. 1 stycznia 1467 zm. 1 kwietnia 1548) od 1506 król polski i wielki książę litewski. Przedostatni z dynastii Jagiellonów na tronie polskim. Jego żoną była Bona. Częściowo oddłużył skarb, oddzielił rachunkowość dotyczącą podatków publicznych od skarbu królewskiego. Uporządkował gospodarkę celną (nowe cło), dbał o rozwój miast królewskich, odzyskał dla skarbu liczne kompleksy dóbr koronnej domeny królewskiej, znajdujące się pod zastawem. Włączył Mazowsza do Polski jako województwa mazowieckiego (1529). W 1525 Albrecht Hohenzollern złożył mu hołd lenny (hołd pruski). Doprowadził do rozbicia antypolskiego sojuszu państw habsburskich i państw skandynawskich.

Zygmunt I Stary był wybitnym mecenasem sztuki. Bardzo wcześnie wprowadził sztukę renesansową do Polski. Przebudował w stylu renesansowym Zamek Królewski na Wawelu, ufundował Kaplicę Zygmuntowską.