Kinematyka
1.Zawodnik przebiegł drogę 100m w czasie 10s.Oblicz jaka była jego średnia szybkość liczona w km/h
2. Wykres przedstawia zależność szybkości od czasu dla pewnego ciała .Jaki ruch obrazuje ten wykres ? Czym różni się ruch w pierwszych czterech sekundach od ruchu w następnych czterech sekundach ? Na podstawie tego wykresu narysuj wykres z przebytą drogą . Oblicz średnią szybkość ruchu ciała. link do wykresu:http://img509.imageshack.us/img509/3732/wykresj.jpg
3.Oblicz jak długi musi być lont , służący do detonacji ładunku wybuchowego w kopalni , aby pracownik po jego zapaleniu mógł odbiec na odległość 200m od miejsca wybuchu ? szybkość spalania lontu 0,8cm/s szybkość biegu pracownika 0,5m/s
4.Pociąg ruszył z miejsca z przyśpieszeniem o wartości 0,5m/s² Oblicz jaką osiągnie on szybkość (w km/h) po upływie czasu 0,5 min.
5.Samochód ruszając z miejsca w czasie 10s uzyskuje szybkość 54km/h oblicz jaką wartość ma przyśpieszenie w tym czasie i jaką drogę przebędzie samochód.
Dynamika
1.Aneta o masie 35 kg , stojąc na łyżwach na śliskim lodzie , pchnęła przed siebie sanki o masie 3,5 kg , nadając im prędkość 6m/s oblicz wartość prędkości z jaką się poruszyła Aneta jeżeli opory ruchu zaniedbujemy.
2.Dwóch robotników popycha wózek z ładunkiem o masie 500kg . Każdy działa siłą równoległą do podłoża 200N Oblicz wartość przyśpieszenia z jakim ruszy ten wózek .Jeżeli opory ruchu maja wartość 100N
3.Jabłko o masie 0,2 kg spada z przyśpieszeniem 7m/s².Oblicz jaka jest wartość siły oporu powietrza.
4.Pchnięty po poziomym torze wagon kolejowy o masie 1 tony zatrzymał się po przebyciu drogi 50m w czasie 10s . Oblicz wartość siły opory ruchu .
5.Oblicz wartość pędu ciała o masie 800kg poruszającego się z szybkością 54km/h

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T09:02:18+01:00
ZAD. 1
Dane:
Wzór: prędkość= droga\czas
100m= 0,1 km
1 godz=3600s
10s= 1\360h
v= 0,1km*360
v= 36km\h
ZAD. 4
a=0,5m/s (s do kwadratu)
t=0,5min=30s
S:
V=? km/h
Vk = a x t
Vk = 1/2 m/s do kwadratu s x 30s = 15 m/s
15 m/s = ? km/h
15 m/s = 15 x 1/1000 x 3600/1 km/h = 108/2 km/h = 54 km/h

ZAD.5
t=10s
v=54km/h=15m/s
a=?

v=at
a=v/t
a=(15m/s)/(10s)
a=1,5m/s²


s=1/2at²
s=1/2×1,5×10²=75m

Odp.: Przyśpieszenie wynosi 1,5m/s², a droga 7m

DYNAMIKA W ZAŁĄCZNIKU
2009-12-15T09:22:00+01:00
1.Zawodnik przebiegł drogę 100m w czasie 10s.Oblicz jaka była jego średnia szybkość liczona w km/h
s=100m=0,1km
t=10s=1/360h
V=s/t
V=0,1 / 1/360 km/h
V=36km/h

2. Wykres przedstawia zależność szybkości od czasu dla pewnego ciała .Jaki ruch obrazuje ten wykres ? Czym różni się ruch w pierwszych czterech sekundach od ruchu w następnych czterech sekundach ? Na podstawie tego wykresu narysuj wykres z przebytą drogą.

Wykres przedstawia ruch na samym początku jednostajny a następnie przyspieszony i znów jednostajny. Różni się przebytą brogą w tych obu czasach-na początku ciało pokonuje mniej drogi a następnie więcej.

3.Oblicz jak długi musi być lont , służący do detonacji ładunku wybuchowego w kopalni , aby pracownik po jego zapaleniu mógł odbiec na odległość 200m od miejsca wybuchu ? szybkość spalania lontu 0,8cm/s szybkość biegu pracownika 0,5m/s
V l.=0,08m/s
V pr.=0,5m/s
s pr.=200m
t pr.=200m / 0,5m/s
t pr.=400s
s l.=0,08m/s*400s
s l.=32m
odp. musi być długości 32m

4.Pociąg ruszył z miejsca z przyśpieszeniem o wartości 0,5m/s² Oblicz jaką osiągnie on szybkość (w km/h) po upływie czasu 0,5 min.
t=0,5min=30s
a=0,5m/s²
V=?
V=at
V=0,5m/s²*30s
V=15m/s=15*0,001km / 1/3600h=0,015*3600*km/h=54km/h
odp.Osiągnie szybkość 54km/h

5.Samochód ruszając z miejsca w czasie 10s uzyskuje szybkość 54km/h oblicz jaką wartość ma przyśpieszenie w tym czasie i jaką drogę przebędzie samochód.
V=54km/h
t=1/360 h
a=V/t
a=54km/h / 1/360h
a=19440km/h²
s=at²/2
s=19440km/h²*1/129600h² / 2
s=0,15km/2
s=0,075km=75m
opd.przyspieszenie wyniesie 19440km/h² a droga 75m