Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T08:43:58+01:00
Wybierz np.
Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

tu masz link do tekstu tego rozdziału gdyz jest on za długi żeby go skopiować:
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

Arykuły w życiu codziennym stanowią o wzajemnych relacjach jakie zachodzą w danej grupie społecznej lub dotyczą określonej jednostki i jej relacji z innymi członkami grupy. Niezaleznie od tego jakie mają one nastawienie przepisy prawa zawsze regulują wzajemne stosunki międzyludzkie. Artykuły sa przepisem do takiego zachowania, które powinno być wzorem. dzieki własnie artykułom wiemy, które z nich uznawane sa jako negatywne a kóre jako pozytywne. Można powiedziec, że artykuły uczą nas odpowiedniego zachowania względem siebie i innych osób. Dzięki artykułom wiemy jakie mamy prawa i jakie obowiązki, np. mamy świadomośc tego że musimy zapewnić ochrone wartości, np. nie nasmiewać się z ludzi ubogich czy też niepełnosprawnych, szanować czyjąs prace. Czy też sama świadomość zapewnienia ładu i stabilizacji w grupie, np. nie zabijać, nie kraść (choć nie wszyscy się tego trzymają). Artykuły wymierzają tez sprawiedliwość, np. " nie będę Cię obrażał bo wiem, że za te słowa mogę pójść za kratki" ( Kodeks karny:
Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

Pozdrawiam! myslę że tyle wystarczy, opis jest samodzielny!