Dwaj harcerze rozbili namioty w pewnej odległości od rzeki. W przybliżeniu można określić położenie namiotów w układzie współrzędnych: namiot Zbyszka znajdował się w punkcie 1(-4,3), namiot Franka w punkcie B(0,6). Przyjmując że brzeg rzeki w okolicy tej miejscowości tworzy linie prostą w równaniu 3x+4y-5=0 , oblicz odległość obu namiotów od brzegu oraz odległość między namiotami

1

Odpowiedzi

2009-12-15T12:17:58+01:00