Pewien szlachcic w testamencie zapisał połowę swojego majątku najstarszemu synowi, trzecią część majątku - średniemu synowi, zaś dziewiątą część majątku - synowi najmłodszemu. O jakiej części swojego majątku szlachcic zapomniał w testamencie?

a. 1/6 b.1/9 c.1/18 d.1/54
e.szlachcic rozdysponował cały majątek

Proszę pisać z rozwiązaniem... ;]

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T10:30:22+01:00
Dodajemy ułamki określające część majątki, sprowadzamy je do wspólnego mianownika. Majątek stanowi jedna całość

1/2 + 1/3 + 1/9 = 9/18 + 6/18 + 2/18 = 17/18
1 - 17/18 = 1/18

zapomniał o 1/18
odp.c
2009-12-15T10:35:02+01:00
1/2+ 1/3+ 1/9 = 9/18+ 6/18+ 2/18 = 17/18

1 - 17/18= 1/18, czyi odp. c
2009-12-15T11:52:11+01:00
Aby to policzyć sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika czyli
1/2+1/3+1/9=9/18+6/18+2/18=17/18
szlachcic rozdysponował 17/18 części swojego majątku czyli zapomniał o rozdysponowaniu 1/18 swojego majątku czyli nie rozdysponował całego majątku.