2.Napisać równanie reakcji syntezy tlenku azotu(III)z pierwiastków:
a)Obliczyć stosunek molowy reagentów
b)Obliczyć objętość tlenu (warunki normalne)niezbedna w celu otrzymana 0,05mola tlenku azotu(III)
c)Obliczyć masę azotu niezbędną w celu otrzymania 0,05 mola tlenku azotu(III).
PROSZE O POMOC!!

1

Odpowiedzi

2009-12-15T10:43:22+01:00
Rozwiązanie w załączniku. Starałam się napisać najdokładniej jak umiałam. Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam.
Nie mogę dodać załącznika. Nie wiem dlaczego. Spróbuję tu napisać.
1)piszemy reakcję i dobieramy współczynniki.
2N2+3O2→2N2O3
a) stosunek molowy reagentów możemy odczytać z równania reakcji.
nN2:nO2:nN2O3=2:3:2
b) 1mol tlenu zajmuje objętość 22,4dm³.
Napisz teraz jeszcze raz równanie. Podkreśl tlen i tlenek azotu. Nad tlenem napisz x, a nad tlenkiem 0,05 moli. Pod tlenem napisz 3*22,4dm³, a pod tlenkiem napisz 2 mole. Układamy teraz proporcję . x = piszesz kreskę ułamkową, w liczniku piszesz 0,005*3*22,4dm³,w mianowniku piszesz 2. Po obliczeniu x=1,68dm³
c) Obliczamy najpierw masę molową azotu.
MN2=2*14g=28g
Piszesz znowu reakcję. Nad azotem piszesz x, a nad tlenkiem piszisz 0,05moli. Pod azotem piszesz 2*28g, a pod tlenkiem 2 mole. Układam proporcję: x= kreska ułamkowa, nad kreską piszemy 0,05mole * 2*28g, pod kreską 2.czyli x=1,4g.