Zad 15
Rezystancja każdego z 5 oporników połączonych szeregowo wynosi 200 omów. Źródło napięcia E1=220V , Rw=0 omów f=50Hz fi=0. Napięcie zmienne sinusoidalne.
a) Jakie napięcie odkłada się na jednym rezystorze?
b) Jaki jest opór zastępczy 5 oporników?
c) Ile amperów wynosi natężenie prądu płynącego w obwodzie?
d) Jaka moc jest wydzielana na jednym rezystorze?
Rozwiązanie potwierdź przez symulację w programie ElektroSym 2.0
Narysuj schemat do zeszytu i podpisz wielkości odczytane z mierników.
Program : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1363066.html

1

Odpowiedzi

2009-12-15T15:25:37+01:00
A)220V : 5rezystorów=44V
b)5rezystorów*200Ω=1000 Ω
c)I=U:R
I=220:200
I=1,1A
d) P=U*I
P=220*1,1
P=242 W