Odpowiedzi

2009-12-15T11:47:40+01:00
Korzystamy z równania Clapeyrona, czyli tzw. równanie gazu doskonałego:
pV=nRT, gdzie

p-ciśnienie [Pa]
V-objętość [m³]
n-liczba moli [mol]
R-stała gazowa (która wynosi R=8,314 [J/(mol*K)], ale to nie istotne)
T-temperatura [K]

Nie wypisuję danych, bo się poźniej okaże będą nie potrzebne, jedynie temperatura będzie potrzebna i pewne zależności.
T1= 400 K
V2=2V1 (z warunków zadania)
p2=p1/3 (z warunków zadania)

p1*V1=n*R*T1
T1=p1*V1/n*R

p2*V2=n*R*T2
T2=p2*V2/n*R
T2=p1*2*V1/3*n*R

i teraz liczymy stosunek temperatur:
T2/T1=p1*2*V1/3*n*R * n*R/p1*V1 = (skraca się n, R, p1, V1) =2/3
T2 : T1= 2 : 3 - z tej proporcji wynika, że:
T2=2T1/3

T2=2*400/3= 266 K
http://www.forum.biolog.pl/zadania-wyjasnienie-vt11531.htm