Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T12:49:03+01:00
Postanowienia traktatu w Buczczu odbiły się w kraju szerokim echem i wzbudziły ogromne poruszenie. Podpisanie traktatu wpłynęło na uspokojenie sytuacji wewnętrznej i przyczyniło się do społecznej mobilizacji w celu zmycia "hańby" buczackiej. W tym celu uchwalono większe środki na zwiększenie liczby wojska, a zebraną w ten sposób armię hetman koronny Jan Sobieski poprowadził pod Chocim, gdzie odniósł świetne zwycięstwo nad Turkami. Mimo to Podole i Ukraina powróciły do Rzeczpospolitej dopiero w 1699 r. w wyniku postanowień pokoju zawartego w Karłowica