Odpowiedzi

2009-12-15T17:50:02+01:00
Metale, rozpowszechnione w przyrodzie jako kationy tworzące sole i związki mineralne, występują w przyrodzie przeważnie w postaci rud. Włąściwości, metaliczny połysk, kowalne, ciągliwe, przewodniki ciepłą i prądu, o dużej wytrzymałości.
Niemetale - nie wykazują żadnych właściwości metalicznych. Inaczej niż w przypadku metali, nie można podać jednoznacznych cech wszystkich niemetali, gdyż są one bardzo zróżnicowane. Należą tu: Wodór, węgiel, azot, fosfor, tlen, siarka, selen, halogeny i gazy szlachetne.

Szereg aktywności: Li K Na Ca Mg Al Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi Cu Ag Hg Pt Au

Zastosowanie: np. metale jako przewodniki
niemetale w produkcji neonów (źródeł światła)