Odpowiedzi

2009-12-15T13:50:22+01:00
Drodzenie, odnowa sztuki przez odwoływanie się do wzorów czerpanych z antyku. W latach 20 XV wieku sztuka renesansu
we Włoszech była już w pełni ukształtowana (Toskania, Lombardia). Renesans to również bujny rozkwit teorii sztuki, co zbliżało sztukę do wiedzy.
W architekturze sięgano do wzorów starożytnych – poszukiwano idealnych proporcji i przejrzystych podziałów. Pojawiły sie centralne budowle z kopułami oraz nowożytne typy budynków świeckich (np pałace miejskie). Stosowano antyczne porządki architektoniczne i motywy dekoracyjne. Rozwijało sie budownictwo sakralne (kościoły, kaplice na planie centralnym) oraz świeckie (pałace, kamienice mieszczańskie, ratusze). Nastąpił rozkwit urbanistyki – zakładano miasta o regularnym planie geometrycznym (np Florencja). Od 1520 roku we Włoszech renesans zaczął ustępować miejsca barokowi. Od dpoczątku XVI wieku ze sztuki włoskiego renesansu zaczęto czerpać wzorce w innych krajach europejskich, gdzie najpierw łączył się on z tradycją gotycką, zaś później tworzył lokalne style późnego renesansu i manieryzmu. Główne ośrodki to Niderlandy, Francja i Hiszpania. W Niemczech bujnie rozijało się malarstwo renesansowe. W Polsce w okresie renesansu dominowała architektura i rzeźba. Główne osiagniecia polskiego renesansu to przebudowa Wawelu i budowa Kaplicy Zygmuntowskiej (Bartolomeo Berrecci), budowa zamków w Ogrodzieńcu, Brzegu, Baranowie Sandomierskim, powstanie urbanistycznego założenia Zamościa (Bernardo Morando).
8 2 8