Witam mam za zadanie wypisać wszystkie teorie ewolucjonizmu i je opisać w kilku zdaniach. (Podobno jest troche o tym w podręczniku do 3 liceum Biologia OPERON), ale niestety nie mam tej ksiazki... Proszę o rozwiązanie tego zadania.. =)

1

Odpowiedzi

2009-12-15T19:31:51+01:00
KREACJONIZM (zmodyfikowany przez św. Tomasza z Akwinu ok 1225-1274)
Pogląd wg którego świat został stworzony przez Boga lub bóstwo i jest wynikiem zamierzonego aktu stwórcy. Bóg stworzył materię i życie z nicości i nieustannie podtrzymuje istnienie świata.Świat ukształtowany w ciągu 6 dni w gotowej postaci, z czego wywodziło się przekonanie o niezmienności gatunku oraz niezmienności ich liczby w czasie. Możliwość powstania jednego gatunku z innego.

LAMARKIZM (Jean Baptiste de Monet de Lamarck 1744-1829)
Według tej teorii ewolucja rządzą 2 zasady:
1)ciągłe używanie danego narządu powoduje jego rozwój,
nieużywanie narządu prowadzi do redukcji lub zaniku
2)cechy nabyte przez organizm w ciągu życia są przekazywane potomstwu

KATASTROFIZM (Georges Cuvier 1769-1832)
Według niej w dziejach Ziemi zdarzyło się co najmniej kilka katastrof, które niszczyły życie organiczne. Po każdym kataklizmie organizmy pojawiały się na nowo, zazwyczaj w doskonalszej formie, a po ostatnim który zdarzył się 5-6 tysięcy lat temu pojawił się człowiek od razu w swojej obecnej postaci.

DOBÓR NATURALNY DARWINA (Karol Robert Darwin 1809-1882)
1) W przyrodzie występuje nadwyżka rozrodczości, organizmy produkują bardzo liczne potomstwo, a jednak liczebność osobników poszczególnych gatunków w warunkach naturalnych jest w zasadzie stała. Dzieje się tak na skutek wysokiej śmiertelności zwłaszcza wśród osobników młodych. Przyczyna śmiertelności są zarówno czynniki biotyczne(np. drapieżnictwo) jak i abiotyczne warunki środowiska(np. ilość miejsca, temperatura).Liczba osobników osiągających zdolność do rozrodu jest więc znacząco mniejsza niż liczba wydanego na świat potomstwa.
2) W potomstwie poszczególnych gatunków wyst. zmienność: osobniki potomne różnią się miedzy sobą i w zasadzie nie ma dwóch jednakowych. zmienność ta ma charakter losowy. Swoiste cechy osobników mogą być więc dla nich korzystne lub nie.Zmienność dziedziczy się.
3) Organizmy konkurują miedzy sobą o zasoby środowiska, których jest zawsze za mało w stosunku do ich liczebności. Przejawem tej konkurencji jest walka o byt.
4)Największe szanse przeżycia maja osobniki najlepiej dostosowane dodanych warunków. Podobnie jak hodowcy stosują selekcje hodowlaną, czyli dobór sztuczny, a więc odrzucają osobniki o cechach dla nich niekorzystnych i dobierają do dalszego rozrodu te, które im odpowiadają tak i w środowisku zachodzi selekcja naturalna, czyli dobór naturalny. Osobniki, które przeżyły przekazują swoje cechy potomstwu, co sprawia, że w kolejnych pokoleniach potomnych korzystne cechy się kumuluj. Z tego wynika,że gatunek nie jest statyczny, gdyż ciągle się ulepsza.

WSPÓŁCZESNA TEORIA(SYNTETYCZNA)
Podstawa procesów ewolucyjnych są: zmienność mutacyjna( wynika z mutacji genowych i chromosomowych), zmienność rekombinacyjna(rozmnażanie płciowe osobników umożliwia wystąpienie nowych kombinacji już istniejących genów), dobór naturalny

1 5 1